Hornsyld Vandværk
Dit eget lokale vandværk
Vand er sundt
Drik vand fra hanen - det er godt for miljøet
Tidligere
Næste

Velkommen til Hornsyld Vandværk

Vandets hårdhedsgrad er ca. 14 dH.

Aktuelt

Vandværket har normal drift.

13.01.24: Hornsyld Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2024, kl. 18.00 i Hornsyld Idrætscenter. Dagsorden iht. vedtægter. Forslag skal fremsendes til formand@hornsyldvand.dk senest en uge inden generalforsamlingen. Herefter offentliggøres de her på siden. (mj)

13.01.24: Vejret veksler mellem tø og frost. Vær opmærksom på frostsprængninger på udsatte vandrør. Beskyt og isoler rørene. Du hæfter som forbruger økonomisk for vandspildet som følge af en frostsprængning. Det kan godt blive dyrt! (mj)

18.01.23: Der er IKKE PFAS i vandet fra Hornsyld Vandværk, jf. den seneste tids fokus på evighedskemikaliet PFAS og omtalen i medierne.  Se eventuelt menupunktet “Vandanalyser” her ovenfor. (mj)

Om Hornsyld Vandværk

Du kan læse mere om vandværkets historie ved at trykke på ‘Om vandværket’ .

Opmærksomheden henledes på at Vandværket bruger el-pumper til at suge grundvandet ud af jorden og til at levere vandet ud til forbrugerne. Der er derfor forsyningssvigt fra Vandværket når der er el-svigt i området. Kort sagt: Ingen strøm – ingen vand. (mj)

Flyttemeddelelse

Hvis du flytter, skal du sende en flyttemeddelelse til os. Dette kan du gøre her.

Generelle nyheder vedrørende vandsektoren

Vandværket er medlem af interesse- og brancheorganisationen Danske Vandværker. På organisationens hjemmeside kan man følge generelle nyheder fra vandsektoren som både kan interessere forbrugere og fagpersonale.

Se mere på dette link: Danske Vandværker, Nyheder (mj)

Aktuelle ledningsarbejder

-ingen planlagte. (mj)