Velkommen til Hornsyld Vandværk

Aktuelt

29.05.2020: Hornsyld Vandværk afholder ordinær ( – covid-19 udsat – ) generalforsamling i Hornsyld Idrætscenter torsdag den 25.06.2020, kl. 18.00. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes formanden skriftligt senest 8 dage før. Vandværket er vært ved stegt flæsk med persillesovs og der er derfor tilmelding til spisningen. Tilmelding til Marianne på mn@hicenter.dk / 28747211 senest mandag den 22.06 (mj)

20.04.2020: Kommunen har bedt os udsende denne information

Følgende meddelelse er til forbrugere (virksomheder, efterskoler mv.), som har været lukket ned. Offentlige institutioner og skoler er informeret.

Nedenfor finder I vigtig information i forhold til genåbning efter covid-19 nedlukningen, udsendt af Danske Vandværker. Nogle er allerede i gang, for andre sker det forhåbentlig snart igen. For de af jer, der allerede er i gang, skal I være opmærksomme på haner, der måske endnu ikke er i brug, for jer andre vil det være en god ide at følge anvisningerne nedenfor.

”Vigtigt at gennemskylle alle vandinstallationer grundigt, når Danmark åbner op

Når vandet står stille i installationer i en periode, kan bakterierne opformeres. Derfor er det meget vigtigt, at alle installationer på skoler og andre institutioner skylles grundigt igennem, før de tages i brug efter nedlukningen.

Man bør starte med at rengøre og desinficere hanen. Derefter skal man åbne og lukke hanen gentagne gange for at skylle evt. urenheder væk. Til slut åbnes hanen helt, og vandet skal løbe indtil temperaturen er konstant – dog minimum 5 minutter.

Er der baderum med brusere, som også har stået stille længe, anbefales det også, at disse installationer skylles igennem. Hvis brusere ikke skal benyttes i længere tid, anbefales det, at bruseslangen tømmes for vand for at forhindre opblomstring af f.eks. Legionella.” (mj)

12.03.2020 OBS OBS OBS – AFLYST AFLYST AFLYST

På grund af corona-situationen er generalforsamlingen 25.03.20 aflyst. Den afholdes på et senere tidspunkt.

Om Hornsyld Vandværk

Du kan læse mere om vandværkets historie ved at trykke på ‘Om vandværket’ .

Opmærksomheden henledes på at Vandværket bruger el-pumper til at suge grundvandet ud af jorden og til at levere vandet ud til forbrugerne. Der er derfor forsyningssvigt fra Vandværket når der er el-svigt i området. Kort sagt: Ingen strøm – ingen vand. (mj)

Flyttemeddelelse

Hvis du flytter, skal du sende en flyttemeddelelse til os. Dette kan du gøre her.

Generelle nyheder vedrørende vandsektoren

Vandværket er medlem af interesse- og brancheorganisationen Danske Vandværker. På organisationens hjemmeside kan man følge generelle nyheder fra vandsektoren som både kan interessere forbrugere og fagpersonale.

Se mere på dette link: Danske Vandværker, Nyheder (mj)

Aktuelle ledningsarbejder

Ingen. (mj)