Velkommen til Hornsyld Vandværk

Aktuelt

14.08.2020: Sommervarmen giver øget vandforbrug! Vær opmærksom på at vandværket i henhold til lovgivningen kan indskrænke vandforbruget, når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Det kan for eksempel være begrænsning af vanding af haver og bilvask med vandslange. Begrænsningernes form kan variere fra totalt forbud til tilladelse på bestemte dage eller på bestemte tidspunkter af døgnet.

Tip fra vandværket til forbrugerne:

  • Vand kun haven, hvis det er helt nødvendigt.
  • Brug vandkande i stedet for vandslange og saml regnvand.
  • Vær opmærksom på, at det er dyrt at fylde et badebassin.

Det er også dyrt at bruge vand til badebassiner, havevanding og bilvask. Se mere her: Dyrt at fylde badebassinet (mj)

 

20.04.2020: Kommunen har bedt os udsende denne information

Følgende meddelelse er til forbrugere (virksomheder, efterskoler mv.), som har været lukket ned. Offentlige institutioner og skoler er informeret.

Nedenfor finder I vigtig information i forhold til genåbning efter covid-19 nedlukningen, udsendt af Danske Vandværker. Nogle er allerede i gang, for andre sker det forhåbentlig snart igen. For de af jer, der allerede er i gang, skal I være opmærksomme på haner, der måske endnu ikke er i brug, for jer andre vil det være en god ide at følge anvisningerne nedenfor.

”Vigtigt at gennemskylle alle vandinstallationer grundigt, når Danmark åbner op

Når vandet står stille i installationer i en periode, kan bakterierne opformeres. Derfor er det meget vigtigt, at alle installationer på skoler og andre institutioner skylles grundigt igennem, før de tages i brug efter nedlukningen.

Man bør starte med at rengøre og desinficere hanen. Derefter skal man åbne og lukke hanen gentagne gange for at skylle evt. urenheder væk. Til slut åbnes hanen helt, og vandet skal løbe indtil temperaturen er konstant – dog minimum 5 minutter.

Er der baderum med brusere, som også har stået stille længe, anbefales det også, at disse installationer skylles igennem. Hvis brusere ikke skal benyttes i længere tid, anbefales det, at bruseslangen tømmes for vand for at forhindre opblomstring af f.eks. Legionella.” (mj)

Om Hornsyld Vandværk

Du kan læse mere om vandværkets historie ved at trykke på ‘Om vandværket’ .

Opmærksomheden henledes på at Vandværket bruger el-pumper til at suge grundvandet ud af jorden og til at levere vandet ud til forbrugerne. Der er derfor forsyningssvigt fra Vandværket når der er el-svigt i området. Kort sagt: Ingen strøm – ingen vand. (mj)

Flyttemeddelelse

Hvis du flytter, skal du sende en flyttemeddelelse til os. Dette kan du gøre her.

Generelle nyheder vedrørende vandsektoren

Vandværket er medlem af interesse- og brancheorganisationen Danske Vandværker. På organisationens hjemmeside kan man følge generelle nyheder fra vandsektoren som både kan interessere forbrugere og fagpersonale.

Se mere på dette link: Danske Vandværker, Nyheder (mj)

Aktuelle ledningsarbejder

19.08.2020 Reparation af ledningsbrud ved Skerrildgårdvej 16 er fuldført. (mj)