Velkommen til Hornsyld Vandværk

Aktuelt

31.03.2020: Ledningsarbejder pågår, se nedenfor (mj)

12.03.2020 OBS OBS OBS – AFLYST AFLYST AFLYST

På grund af corona-situationen er generalforsamlingen aflyst. Den afholdes på et senere tidspunkt.

Hornsyld Vandværk afholder ordinær generalforsamling i Hornsyld Idrætscenter onsdag den 25.03.2020, kl. 18.00. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes formanden skriftligt senest 8 dage før. (mj)

Om Hornsyld Vandværk

Du kan læse mere om vandværkets historie ved at trykke på ‘Om vandværket’ .

Flyttemeddelelse

Hvis du flytter, skal du sende en flyttemeddelelse til os. Dette kan du gøre her.

Generelle nyheder vedrørende vandsektoren

Vandværket er medlem af interesse- og brancheorganisationen Danske Vandværker. På organisationens hjemmeside kan man følge generelle nyheder fra vandsektoren som både kan interessere forbrugere og fagpersonale.

Se mere på dette link: Danske Vandværker, Nyheder (mj)

Aktuelle ledningsarbejder

31.03.2020 Vandværket er i gang med udskiftning af gamle hovedledninger på strækningen mellem Søndergade og Tirsbækvej (langs Lindevej syd ud af byen). Arbejdet opstartes 01.04.2020 og ca. 14-21 dage fremad. Der må påregnes enkelte driftsforstyrrelser, men arbejdet er tilrettelagt således, at antallet er få og varigheden kortvarig (op til 4 timer). Opstart har været udsat på grund af det våde vejr! (mj)